លឺឈ្មោះបងអូនឆ្អែតបាយ - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.334 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   អស់ចិត្តស្នេហា ព្រោះបែកគ្នាយូរណាស់ហើយ តែមិនភ្លេចឡើយឈ្មោះមនុស្សធ្លាប់ ស្រលាញ់ មិនចង់រំលឹកព្រោះខូចចិត្តជាប្រចាំ ខ្ជិលទ្រាំឈឺចាប់ទើបព្រមកុហកបេះដូង

II.  ពិបាកខ្លាំងណាស់ពេលខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួននឹកបង ពេលត្រចៀកអូនស្តាប់លឺអ្វីទាក់ទងនឹងបង អារម្មណ៍ឈឺចាប់ស្រាប់តែកើតមានពេញបេះដូង ខូចចិត្តម្តងៗពេលលឺឈ្មោះបង បងលឺទេ

R.  ឲ្យតែមានគេរំលឹកឈ្មោះបង ហេតុអ្វីអូននៅខូចចិត្ត ហេតុអ្វីអូននៅឈឺចាប់ពេលគេប្រាប់រឿងមាសមេ ទោះកំពុងរីករាយ ទឹកមុខក៏ប្រែស្រពោនដែរ មិនយល់សោះអូននៅតែបារម្ភបង

III.  គ្រប់ពេលមានគេរំលឹកឈ្មោះបងធ្វើឲ្យអូនឆ្អែតបាយ ចិត្តនឹកឃើញរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលធ្លាប់សាងមកពីមុន លឺភ្លាមចាប់ផ្តើមអួលដើមក ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួន នៅតែឈឺខ្លាំងគ្រប់ពេលលឺឈ្មោះបង លឺម្តងចង់ឆ្អែតបាយ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន