លែងចិត្តលែងជាសង្សារ - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.170 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   ចប់ហើយត្រឹមហ្នឹងដែលយើងលែងជាសង្សារ ចប់ហើយត្រឹមហ្នឹងនូវសន្យាកាលពីមុន ចង់ទប់ទឹកភ្នែក តែចិត្តប្រាប់កុំធន់ ជួបទុក្ខធ្ងន់ទឹកភ្នែកជួយលួង

II.  ថ្ងៃនេះបែកគ្នាថ្ងៃក្រោយជួបហៅយ៉ាងណា ថ្ងៃនេះបែកគ្នាអស់ន័យហើយស្នេហ៍ដំបូង ធ្លាប់តែញញឹម ប្តូរមកឈឺបេះដូង ព្រោះបុរសម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្នេហ៍

R.  គេដឹងខ្ញុំឈឺចាប់ទេ ឬក៏គេប្រឹងធ្វើមិនដឹង ក្នុងកែវភ្នែកគេសម្លឹងមិនសង្ឃឹមស្នេហ៍ផ្តើមជាថ្មី ខ្ញុំឈឺចាប់គេមិនឃើញ មិនយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រី និយាយប្រាប់ខ្ញុំខ្លីៗឲ្យភ្លេចគេចុះ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន