សង្សារកូនពៅ  - កែវ វាសនា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.332 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570432# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. សង្សារកូនពៅ សង្សារកូនពៅ សង្សារកូនពៅ OK Let’s GO! សង្សារកូនពៅ និយាយទៅថាពិបាកនឹងថ្លែង កើតមកធ្វើដូចថាមានតែឯង ហួងហែងគ្មាននរណាប្រៀបស្មើ ខ្ពស់ៗ តឿៗ ធាត់ស្គមមានគ្រប់របស់គេ ខោអាចស៊ីចស៊ីមួយកំភ្លេ មាសមេបងលង់ស្នេហ៍អូនហើយ

II. សង្សារកូនពៅ ខូចបន្តិចតែអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ បើនិយាយពីចរិតអូនវិញ ឡិកឡក់ធ្វើដូចជាកូនក្មេង បងប្រាប់ឲ្យបែរស្ដាំ នួនល្អងអូនបែរទៅឆ្វេង ថាចរិតដូចជាកូនក្មេង វង្វេងឡើងក្រញាញ់ខួរហើយ សង្សារកូនពៅ សង្សារកូនពៅ សង្សារកូនពៅ សង្សារកូនពៅ OK Let’s GO!

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន កែវ វាសនា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន