សង្សារថ្នាក់ទី១២ - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.303 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570646# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ខ្ញុំប្រលងធ្លាក់ គ្មានពាក្យអ្វីបកស្រាយ ក្រៅពីពាក្យថាស្តាយ ស្តាយដែលមិនខំរៀន បើរឿងខូចខិលវិញ ចេះមិនបាច់គ្រូបង្រៀន ឯរឿងលំហាត់មេរៀន គ្មានចេះមួយតួ

II.  ថ្នាក់ទី១២ម្នាក់ៗគេប្រឹងរៀនណាស់ នៅសាលានៅផ្ទះថែមទាំងម៉ោងរៀនគួរ ផ្ទុយស្រឡះពីខ្ញុំជ្រួតជ្រាបស្នេហាពេញខួរ លំហាត់សំនួរមានតែរូបបេះដូង

R.  សង្សារថ្នាក់ទី១២ៗ បានបំផ្លាញកូនសិស្សម្នាក់នេះ វង្វេងវក់វីភ្លេចរៀនសូត្រ សង្សារថ្នាក់ទី១២ៗ បានបំផ្លាញកូនសិស្សម្នាក់នេះ ឲ្យប្រលងធ្លាក់គ្រប់មុខវិជ្ជា

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម