សង្សារបណ្ដោះអាសន្ន - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.478 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   នៅទីបំផុតបងក៏សារភាពស្នេហ៍អូនពេលបេះដូងបាត់បង់គេ លែងមានវត្តមានគេនៅក្បែរទើបផ្ទេរចិត្តឲ្យអូនថែម្តង មិនដឹងបេះដូងទុកនៅឯណា ដែលហ៊ាននិយាយថាស្រលាញ់អូនមិនប្រាកដស្អប់គេផង បើកបេះដូងថែមអូនរហ័ស

II.  ស្តាប់លឺពាក្យស្មោះតែស្មានខុសបេះដូងរបស់បងប្រគល់ឲ្យអូន យល់អត្ថន័យសម្តីបងតែត្រង់អារម្មណ៍ស្ងួនមើលមិនច្បាស់ ធ្វើរីករាយមុខអូន ក្រោយខ្នងលួចយំបារម្ភសុខទុក្ខសង្សារចាស់ ស្មានខ្លួនឯងមនុស្សពិសេស ធាតុពិតបងនៅតែនឹកគេ

R.  សុំធ្វើជាសង្សារបងបណ្តោះអាសន្នសិនមុនពេលគេវិលវិញ សុំថែក្តីស្រលាញ់ដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យកាលគ្មានគេ ទោះបីក្នុងពេលនេះ មិនទាន់ប្រាកដបងឈប់ស្នេហ៍ តែអូនជឿថាបងជួបគេឆាប់ៗ

III.  ការស្រលាញ់បងឲ្យអូនគ្រាន់ផ្ញើរទុកបណ្តោះអាសន្ន អូនទេដែលល្ងង់ជឿថាបងស្មោះ ទឹកភ្នែកបងហូរនោះ កុហកអូនសោះ នៅក្បែរបងត្រឹមឈ្មោះសង្សារបណ្តោះអាសន្ន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន