សន្យាវិលវិញ  - អ៊ីណូ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.789 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570590# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ឃ្លាតកាយរស់នៅឆ្ងាយពីពុំងា ចិត្តបងសែនរងាចង់ឲ្យអូនមកនៅក្បែរ ពេលនេះតើសុខទុក្ខអូនយ៉ាងណាដែរ គ្មានបងរស់នៅក្បែរ ខ្លាចទេស្រី

II.  ឆ្នាំមុនមិនបានជូនផ្កាចរណៃ ឆ្នាំនេះបងជូនស្រីលើសពីអ្វីដែលអូនគិត ក្តីស្នេហ៍ដែលបងមានឲ្យដល់វមិត្រ​ ស្នេហ៍ស្និទ្នអូនកុំបារម្ភឡើយ

III.  ទោះបងនៅឆ្ងាយមែន តែចិត្តនៅគិតស្រី ពេលចរណៃអផ្សុកគិតថាបងនៅក្បែរ

R.  ស្តាយវេលា ស្តាយថ្ងៃនៅក្បែរអូន ស្តាយនួនល្អង មិនគួរឲ្យអូននៅតែម្នាក់ឯង ថ្ងៃនៃក្តីស្នេហ៍ បងទុកឲ្យអូនចំបែង សូមអូនលើកលែងផងណាស្រី

IV. ឆ្នាំមុនទោះមិនបានជូនផ្កាអូន ឆ្នាំនេះជូនមាសស្ងួនគឺពិតបញ្ជាំចិត្តស្រី សន្យាថាបងនឹងវិលវិញជួបថ្លៃ ចរណៃកុំបារម្ភណាអូន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន អ៊ីណូ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន