សម្រួលមិនសម្រួល?​  - គ្រីប លក្ខិណា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.958 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300545# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ពីមុនអាចមកពីមិនស្អាត ទើបត្រូវខាតលួងបងមុន ពូកែទ្រាំពូកែធ្វើចិត្តទន់ តែពេលនេះអត់ខ្វល់ទេ ចង់បែកក៏បែក ចង់ត្រូវក៏ត្រូវ ចង់ទៅក៏ទៅ ចង់នៅក៏នៅ ឈប់ឃាត់បងហើយមានតែបើកផ្លូវ មួរម៉ៅៗនាំតែហត់

II. សម្រួលគ្នាអត់ បើមិនសម្រួលរកថ្មី បងដឹងច្បាស់ហើយចិត្តស្រី និយាយអ្វីគឺធ្វើហ្នឹង ថាសម្រួលគ្នាអត់ ទាន់អូនមិនសូវជាខឹង បើព្រមឈប់ខូចពេលនឹង សុខចិត្តទ្រាំត្រូវគ្នាវិញ  

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន