សម្រែកមនុស្សស្មោះប្រាប់មនុស្សក្បត់ - នាង ប្រាក់សុគន្ធ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.672 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300533# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ជាមនុស្សស្លូត ស្លូតដល់ល្ងង់ មោកៗត្រង់ៗ ដូចជាបន្ទាត់ គេក្បត់នៅនឹងមុខហើយ នៅស្ងៀមមិនហ៊ានមាត់ មិនហានហាម មិនហ៊ានបិទសិទ្ធ

II. ជាមនុស្សអស់ពីពោះ អស់ពីពោះ មិនចេះឈ្លោះ ធ្វើអ្វីក៏ចេញពីចិត្ត ស្រឡាញ់អូនស្រលាញ់ខ្លាំងទុកស្មើជីវិតទាំងធាតុពិត មិនដែលបានសុខខ្លួនឯង

III. សម្រែកមនុស្សស្មោះប្រាប់តៅមនុស្សក្បត់ ខ្ញុំសែនហត់ ហត់នឹងទង្វើអ្នកបោកប្រាស់ ចង់ស្រែកប្រាប់ថានៅពេលនេះ ខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ណាស់ ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាអាចរស់បានប៉ុណ្ណា

IV. សម្រែកមនុស្សស្មោះប្រាប់ទៅមនុស្សក្បត់ ខ្ញុំសូមស្បថ ថាខ្ញុំលែងចង់បានសង្សារ បើសិនជាអាចនៅភពផ្សេង គ្មានស្នេហា មិនដឹងជាល្អ ល្អខ្លាំងប៉ុណ្ណា នៅក្នុងពេលនេះ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន