សុភមង្គលគ្រួសារ - យឹង យន ft អ៊ុន ស្រីលីស

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.748 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300538# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. (ស) ព្រះអាទិត្យរះ អឹងអឺយ ឱណាបងអ្ហើយ រះតែពេលថ្ងៃ (២ដង) អើយ ចំណែកៗរាត្រី អឹងអឺយ ឱណាបងអ្ហើយ អាស្រ័យច័ន្ទថ្លា

II. (ស) អូនពឹងលើបង អឹងអឺយ ឱណាបងអ្ហើយ ដូចត្រីពឹងជលសារអើយ (២ដង) សុភមង្គលគ្រួសារ អឹងអឺយ ឱណាបងអ្ហើយ ត្រូវការលះបង់ (២ដង)

III. (ប) ទ្រព្យដ៏ប្រសើរ ឱណាអូនអ្ហើយ គឺភាពស្មោះត្រង់ (២ដង) អាចជួយទ្រទ្រង់ ឱណាអូនអ្ហើយ ជីវិតច្កើងថ្កាន (២ដង)

IV. (ប) ភរិយាស្វាមី ឱណាអូនអ្ហើយ រស់ដោយសុខសាន្ត (២ដង) ថ្នមចិត្តឱណាថ្នមចិត្ត អូនអ្ហើយ ថ្នមប្រាណ ឱណាអូនអ្ហើយ ចេះយោគយល់គ្នា (២ដង)

V. (ស) បើអូនឆ្គងខុស អឹងអើយ ឱណាបងអ្ហើយ បងកុំនិន្ទាអើយ (២ដង) (ប) បងស៊ូៗធានា អឹងអើយ ឱណាអូនអ្ហើយ មិនអោយអូនព្រួយ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន