សុភាពបុរសចេះ​​ប្រដាល់  - ម៉ៅ ហាជី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 11.020 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231624# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ចិត្តបងជាសុភាពបុរស ស្រលាញ់បងចោះ ថាមិនខុសទេស្រី ព្រមទៅយកបងធ្វើប្ដី អូនអ្ហើយកុំភ័យបងការពារ ព្រមទៅយកបងធ្វើប្ដី អូនអ្ហើយកុំភ័យបងការពារ ទៅណាមកណា ទៅណាមកណា អ្នកណាក៏មិនហ៊ាននឹងបងដែរ អ្នកប្រដាល់ស្រុកខ្មែរគេខ្លាចតែបងទេ

II. ចិត្តបងជាសុភាពបុរស បងចេះទាំងស្នៀតប្រដាល់សេរី បងដើរគ្រប់ទិសប្រាំបី អ្នកប្រដាល់ជើងថ្មីភ័យនឹងបងណាស់ បងដើគ្រប់ទិសប្រាំបី អ្នកប្រដាល់ជើងថ្មីភ័យនឹងបងណាស់ ភ័យណាស់ៗ ភ័យណាស់ៗ មិនហ៊ានមកប៉ះនឹងបងទេល្បីពេញស្រុកខ្មែររហូតទៅដល់ស្រុកថៃ

III. ដៃឆ្វេងបើប៉ះសន្លប់ បើស្ដាំវិញងាប់មិនបាច់រាប់ដប់ទេ បងដាល់ដប់ទឹកក៏បានដែរបងមិនហត់ទេណាព្រលឹង បងដាល់ដប់ទឹកក៏បានដែរបងមិនហត់ទេណាព្រលឹង ដៃក៏រឹងជើងក៏រឹង ដៃក៏រឹងជើងក៏រឹង គឺរឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ស្រលាញ់បងចោះថាមិនខុសទេអូន

Rab1. ព្រមយកបងធ្វើប្ដី អូនកុំភ័យកុំបារម្ភ អ្នកណាហ៊ានប៉ះមុំ ប៉ះរឿងធំបងធានា បងជាអ្នកប្រដាល់ ទៅណាមានបងការពារ ជឿរបងទៅពុំងារឈឺឬជាបងអ្នកថែ

Rab2. មានបងជាសង្សារជីវាកុំព្រួយណាពៅព្រលឹង មើលដៃបងក៏រឹងជើងក៏រឹង សាច់ដុំក៏ធំហើយរឹង ស្ទាបពីលើដល់ក្រោម ស្ទាបត្រង់ណាក៏ប៉ះតែធំហើយរឹង សាកល្បងទើបបានដឹងរឹងអញ្ចឹងព្រមស្នេហ៍អត់

(ច្រៀង I, II, III, Rab2, និង III ឡើងវិញ)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ម៉ៅ ហាជី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន