សុំទោសអូន​  - កែវ វាសនា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.284 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570570# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   កើតមកជាមនុស្ស តើអ្នកណាមិនខុស? បងអង្វរអូនចុះ កុំពោលពាក្យថាលា

II.  កំហុសកើតឡើង បងសុំទោសពុំងា កុំសុំបងបែកគ្នា បងធ្វើមិនបានឡើយ

R.  បងសុំទោស បងសុំទោសអូន កុំស្រពោន កុំកន្តើយ អភ័យទោសបងផងណាអូនអ្ហើយ ក្តិចខាំបងចុះ

III.  ស្តាយអើយសែនស្តាយ ស្តាយចិត្តកាយសាងកំហុស បើអូនមិនព្រមអត់ទោស ជីវិតបងរស់គ្មានន័យ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន កែវ វាសនា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន