សូរសៀងបំពេរស្នេហ៍  - ខេម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.925 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231637# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ស្តាប់ទឹកហូរ សូរចម្រៀង ច្រៀងកំដរព្រឹក្សព្រៃ ស្តាប់ចម្រៀង សៀងសូរបេះដូងថ្លៃ បញ្ជាក់ន័យថ្លៃផ្តែផ្តាំ

II.  បើគូរកម្ម ចាំមិនជួប ខួបខែប្រែក្លាយជាឆ្នាំ តែគូរយើង មិនមែនជាគូរកម្ម កន្លងរយឆ្នាំចាំជួបស្នេហ៏

R.  បើជាគូរ ស៊ូប្តូជីវិតថែថ្លៃ ស្នេហ៏មួយគូរតស៊ូគ្មានថ្ងៃប្រូលប្រែ អរគុណស្ងួន ប្រគល់បេះដូងឲ្យថែ ហើយព្រមរួមរស់ក្បែរ ក៏មិនដែលគិតស្តាយក្រោយ

III.  គេងកើយផ្លូវ ពៅមាសស្នេហ៏ បំពេរចិត្តឲ្យស្បើយ ពីថ្ងៃនេះ ស្នេហ៏យើងឆ្លងដល់ត្រើយ បងស្កប់ស្កល់ហើយពេលមានអូន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ខេម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន