ស្នេហ៌វ័យចំណាស់ - មាស សាលី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.670 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   រលឹមស្រិចៗ បងនឹកអូនណាស់ ស្នេហ៍វ័យចំណាស់បងសែនអាល័យ ធ្លាប់ច្របាច់គក់ទាំងយប់ថ្ងៃ x2 បងតែងស្រមៃ x2 ធ្លាប់ថ្នាក់ថ្នមអូន

II.  យប់នេះបងនឹក នឹកតែស្រីថ្លៃ អនុស្សាវរីយ៍ស្រីហើយនិងបង ស្នេហ៍យើងគៀកកិតឥតស្រពោន x2 ម្តេចឡើយបាត់សូន្យ​  x2 ចោលបងនៅកំព្រា

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន មាស សាលី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន