ស្នេហ៍មិនរុះរោយ  - ខេម ft និរត្នន៍

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.560 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231618# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   (ប) នួនអើយស្ងួនជាក្សត្រី មន្តស្រីសណ្តំទ័យា ពាក្យពិតមិនមែនពោលមុសា កែវជីវ៉ាកុំព្រួយសោការីងរៃ

     (ស) ស្ងួនអើយរៀមដូចជាអង្គក្សត្រា វាសនា​ផ្ញើរក្នុងរង្វង់ដៃ គ្រាប់ពេជ្រមិនស្មើរតម្លៃ ស្នេហ៏ស្រីស្មោះជានិរន្តន៏

II.  (ប) រៀមជាប្រាសាទស្នេហា

     (ស) ជីវ៉ាសុំជ្រកធ្វើមនុស្សសំខាន់

     (ប) វណ្ណះនៃស្នេហ៏ ខុសគ្នាមិនប្រកាន់

     (ស) បងជាដួងច័ន្ទ បំភ្លឺជីវិតស្នេហា

III.  (រ) ផ្សងស្នេហ៏ មិនប្រែពាក្យបណ្តាំ រយឆ្នាំរយជាតិមិនឃ្លាតពីគ្នា ស្នេហ៍មិនរោយតាមវេលា ស្រលាញ់គ្នាលុះគ្រាសង្ខារមរណារៀងខ្លួន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ខេម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន