ស្បែកជេីងផ្ទាត់  - ខាន់ ជែមស៍

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.696 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ដាក់បទនេះជាImuzikដោយចុច*1772*5570399# (20សេន/30ថ្ងៃ)

I. អ្នកណាថាលុយមិនអាចទិញស្នេហ៍ តែខ្ញុំមិនជឿទៀតទេ ស្នេហ៍ខ្ញុំគេទិញបាត់ហើយ សុភមង្គលមិនអាចខ្វះលុយបានទេបានឡើយ គ្មានលុយស្នេហ៍គ្មានកោះត្រើយ ចាញ់ហើយចាញ់គេគ្រប់យ៉ាង
II. គេអ្នកមានគេជះលុយទិញស្នេហ៍ ខ្ញុំក្រមុខយ៉ាប់ស្រែៗ មានស្នេហ៍ក៏គ្មានសំណាង សង្សារថ្មីអូនដៀលបងថាអាសំរាម អ្នកថ្មីគេមានគ្រប់យ៉ាង អូនជ្រើមតាមលែងគិតអ្វី

R. បងក្រអូនស្មោះសតែដំបូង អូនប្រែសាវាបងខ្លោចផ្សារីងរៃ ស្បែកជើងផ្ទាត់បង អូនចោលលែងឲ្យតម្លៃ អូនបានស្បែកជើងម៉ូដថ្មី ម៉ាកល្បី Brand Brand អស្ចារ្យ

III. ស្បែកជើងផ្ទាត់បងមិនឡូយដូចគេ មិនសមនឹងស្រស់មាសមេ ទើបស្នេហ៍យើងខុសស្តង់ដា សង្សារថ្មីអូនរូបគេជាកូនឧកញ៉ា រូបអូនបងលែងប្រាថ្នា ជីវ៉ាទៅឲ្យសុខចុះ

(ភ្លេង... ច្រៀង R, III ម្ដងទៀត)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ខាន់ ជែមស៍

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 252

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 241

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន