ស្រណោះកន្ទោងខៀវ - អនុស្សាវរីយ៍

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.723 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. បងស្រណោះកន្ទោងខៀវ ព្រលឹងកែវអឺយ កាលបងដណ្ដឹងស្រី (២ដង) ម្ដាយអូនឲ្យបងរៀបអឺយបាយសី ឱណានាងណា បាយសីបញ្ជាន់អារក្ស

II. បងស្រណោះគេងយំ ព្រលឹងកែវអឺយ ក្រែងយីអុនអ្ហើយបងដាក់ (២ដង)​ បងស្រណោះ ស្រណោះយើងអឺយពីរនាក់ ព្រលឹងកែវអឺយ ក្រែងមិនបានអឺយជួបគ្នា

III. ឱជង្គង់នែបងលុត ព្រលឹងកែវអឺយ ដៃបងលើកប្រណុំ (២ដង) កន្ទោងខៀវអ្ហើយៗជួយខ្ញុំ ឲ្យណានាងណា ឲ្យបានជួបស្រី

 

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន