ស្រណោះគ្រាដែលកន្លង - មាស សាលី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.371 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. សែនស្រណោះគ្រាដែលកន្លង អូននិងបងធ្លាប់រួមសេចក្ដីស្នេហា នៅក្រោមរស្មី នៃព្រះច័ន្ទថ្លា ក្រោមផ្ទៃមេឃា ដ៏ធំល្វឹងល្វើយ

II. បងស្រណោះ ស្រណោះសម្ដី ដែលស្រស់ស្រី ខ្សឹបប្រាប់ឲ្យបង កៀកកើយ គ្រានោះបងនៅ មិនទាន់ហ៊ានឡើយ ព្រោះអ្វីត្រាណត្រើយ ខ្ពស់ហួសហត្ថា

R. ស្នេហ៍ដែលមិនស្មាន ថានឹងបាន រួមក្ដីស្នេហា តែបែជាបាន ឱ!កល្យាណ បងភ្លេចប្រាណ ភ្លេចអ្វីទាំងអស់

III. គ្រាដែលហួស ស្រណោះជាថ្មី បងអាល័យ ស្រមៃជានិច្ច អូនអ្ហើយ តូចអើយតូចបង បងមិនភ្លេចឡើយ បងចាំកៀកកើយ គ្រាហួសវិលវិញ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន មាស សាលី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន