ស្រណោះផ្ការំដួល  - ជិន ចាន់ធឿន ft ដាកា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.357 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300612# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

(ប) ស្រណោះផ្ការំដួលរំយោលអឺយចុងស្លឹកហាអឺយ... ស្រណោះផ្ការំដួលរំយោលអឺយចុងស្លឹកហាអឺយ នាងអ្ហើយកុះនឹកប្រុសបង នគេសោះ (២ដង)

(ប) បើគេមួយវស្សាគ្រាន់តែបងឈរ រងហើយ...  គេមួយវស្សាគ្រាន់តែបងឈរ រងប្រុសបងសោះ ឈរ រងនាងក្រែងបាន (២ដង)

(ស) ទន្លេត្មាតច្រាប​ ទន្លេអឺយត្មាតច្រាបហាអឺយ... ទន្លេត្មាតច្រាប ទន្លេអឺយត្មាតច្រាប ធ្វើបុណ្យបានបាប ប៉ះលើប្ដីគេ (២ដង)

(ស) ហុចម្លូគេថា ហុចស្លាឱ! គេជេរហាអឺយ ហុចម្លូគេថា ហុចស្លាឱ! គេជេរ ប៉ះលើប្ដីគេ នាងគក់ទ្រូងស្ដាយក្រោយ

(ប) អាធ្រាតយប់ស្ងាត់ អាធ្រាតឱ! យប់ស្ងាត់ហាអើយ... អាធ្រាតយប់ស្ងាត់ អាធ្រាតឱ! យប់ស្ងាត់ លឺសូររហាត់ យប់ជ្រៅទៅហើយ (២ដង)

(ស) កុំបែរមុខកន្តង លុំបែរខ្នងកណ្ដើយហាអើយ... កុំបែរមុខកន្តង លុំបែរខ្នងកណ្ដើយ យប់ជ្រៅទៅហើយមកមុខឲ្យអូនផ្ដាំ (២ដង)

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន