ស្រឡាញ់ស្រីពុកមាត់ - ម៉ៅ ហាជី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.390 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231811# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   តាំងពីកំលោះមិនដែលសោះដើរតាមញែអ្នកណា អាងតែសង្ហារឿងស្នេហាទុកឲ្យខាងស្រីផ្តើម តែពេលជួបអូនបេះដូងបងស្រាប់តែលោតជ្រួលជ្រើម ថប់ៗដង្ហើមឲ្យតែពេលនៅក្បែរស្រីម្នាក់ហ្នឹង...

II.  ពណ៍តាំងពីកើតមិនល្អឆើតគេហៅថាល្អគន់ ក្តៅខ្លួនចង់គ្រុនពេលតូចតន់បើកភ្នែកធំសម្លឹង លង់កាន់តែជ្រៅៗដល់ណាក៏មិនដឹង ព្រោះតែព្រលឹងព្រោះព្រលឹងមានពុកមាត់តិចៗ​ ស្រលាញ់ស្រីពុកមាត់តិចៗ គ្រឹតណាស់ចង់តែចាប់ញិច

III.  ស្រីពុកមាត់តិចៗ ខ្ញុំលួចស្រលាញ់មនុស្សស្រីពុកមាត់តិចៗ ស្រីពុកមាត់តិចៗ ឌឺណាស់ចង់តែចាប់ញិច មូលច្រមុះលេង

IV. គួរឲ្យស្រលាញ់គួរឲ្យខ្នាញ់ស្រីពុកមាត់បងអើយ CRUSH លើអូនហើយប្រាប់ឲ្យហើយដកចិត្តមិនបានទេ មើលស្រីៗផ្សេងលែងចូលភ្នែកហើយណាអូនដឹងទេ ព្រោះតែមាសមេបងឆ្កួតស្នេហ៍ស្រីពុកមាត់តិចៗ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ម៉ៅ ហាជី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម