ស្រីស្អាតចិត្តខ្មៅ​  - សុខ រក្សា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.929 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570572# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ស្មោះ... ភក្តីនឹងស្នេហ៏... ចិត្តស្រីប្រួលប្រែទុកស្នេហ៏ជាល្បែង ស្រីស្អាតចិត្តភ្លើងផ្សែង ឲ្យរាមរែងចំបែងចិត្ត បេះដូងស្រពោនស្វិតជីវិតឥតន័យ...

II.  ស្រី... ស្អាតបង្កប់ល្បិច... ឲ្យបងរែងគិតអំពល់ចិន្តា ស្រលាញ់អូនឈឺផ្សា ស្រីចិត្តសាវ៉ារយពាន់ មានបងមិនគ្រាន់បំពានមានគេ...

R.  ស្រីស្អាតចិត្តរេរៀសាវ៉ា ស្អាតរូបក្រៅចិត្តខ្មៅឬស្យា មិនស្មានថា ស្នេហ៏នេះឆ្កួតៗចិត្ត...

III.  ស្រីស្អាត... ចិត្តមិនស្ងប់ក្បត់ស្នេហ៏... តើមាសថែមរូបគេពេលណា ដឹងបងឈឺផ្សា ហេតុអ្វីជីវ៉ាល្មោភក្បត់ ឬមួយអូនសប្បាយ មិនហត់... ពេលណាបញ្ចប់ចិត្តក្បត់ នេះ... អ្ហូ...

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន