ហង្សមាសចិត្តបាប - ប៊ុត សីហា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.934 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300411# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ទឺកភ្នែកក្អែកខ្ញុំយំបូលននៀល ពេលបាក់រសៀលក្អែកយំបោកប្រាណ យំស្ដាយបង្គងហង្សមាសកល្យាណ ម្ដេចហង្សធាក់ច្រានក្អែកធ្លាក់ដល់ដី

II. ហង្សហោះលឿនស្លៅសំដៅឋានសុខ ក្អែកបងកើតទុក្ខក្នុងឋានអវជ័យ ប្រឹងស្រវាចាប់បង្គងនិស្ស័យ ហង្សចិត្តអប្រិយផ្តន្ទាខ្ញុំហើយ

III. ឱភាពចង្រៃនៃក្អែកពោះម៉ាយ បងខំយំសោកយំស្ដាយគ្មានសង្ឃឹមឡើយ ឈប់បូលទៀតទៅក្អែកកំសត់អើយ រង់ចាំចម្លើយ ចម្លើយហង្សឆ្លើយថាទេ

IV. ហង្សមាសចិត្តបាបលាបពណ៌សុវណ្ណ ចិត្តរេរយពាន់ធ្លាក់ដល់ដៃគេ ក្អែកគ្មាននិស្ស័យជាគូហង្សទេ ក្ងែកបងហើររេរកបង្គងថ្មី

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town Unlimited

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 252

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 241

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន