ហាមលេងជេរម៉ែ - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.686 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570250# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. អ៊ូយ... បងសែនឈឺ... ពេលឮពាក្យអូនសុំបែក... ជយោៗ សង្សារខ្ញុំសុំបែកគ្នាហើយ ដឹងខ្លួនទេអូនអ្ហើយ បងរងចាំពាក្យនេះយូរហើយ សប្បាយចិត្តណាស់ ម្ចាស់បេះត្នោតបងអើយ សន្យាហើយ បែកហើយហាមលេងជេរម៉ែ...

II. ជយោៗ សង្សារខ្ញុំសុំបែកគ្នាហើយ តោះអាពួកម៉ាកអើយ មកជប់លៀងឆ្លងទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ បានផុតកម្ម ផុតពៀរ លែងវេទនា ខ្ញុំមានសេរីភាពហើយ

III. ជយោៗ សង្សារខ្ញុំសុំបែកគ្នាហើយ ដឹងខ្លួនទេអូនអ្ហើយ បងរងចាំពាក្យនេះយូរហើយ សប្បាយចិត្តណាស់ ម្ចាស់បេះត្នោតបងអើយ សន្យាហើយ បែកហើយហាមលេងជេរម៉ែ...

IV. 1 2 3 ខ្ញុំចង់រកសង្សារថ្មី មិនបាច់ស្អាតពេក ប្រហែលសុខពិសី ពេលរៀបការរួច យើងដើរឃ្វាលក្របី គ្រាន់តែស្រមៃក៏មានក្ដីសុខ

V.  ក ខ គ ឃ ង ម៉ែខំរកឲ្យកូនខំរៀន ថាតួអក្សរពេញក្ដាខៀន ឲ្យកូនទៅរៀនមានសង្សារ អូមហាសឹទ្ធិ ស្វាហាយ័ក្ស អូនគ្រប់ល័ក្ខណ្ឌ បងលាក់គ្រប់ស្រី តាំងពីបែកអូន បងប្រើតែដៃ ប្រើដៃរហូតៗ អូមហាសឹទ្ធិ ស្វាហាយ័ក្ស អូនគ្រប់ល័ក្ខណ្ឌ បងលាក់គ្រប់ស្រី តាំងពីបែកអូន បងប្រើតែដៃ ប្រើដៃរហូតៗ ជួតតែទឹកភ្នែក

(ភ្លេង... ច្រៀង II, IV, V ម្ដងទៀត)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន