ហាមលេងជេរម៉ែ - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 9.431 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570250# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. អ៊ូយ... បងសែនឈឺ... ពេលឮពាក្យអូនសុំបែក... ជយោៗ សង្សារខ្ញុំសុំបែកគ្នាហើយ ដឹងខ្លួនទេអូនអ្ហើយ បងរងចាំពាក្យនេះយូរហើយ សប្បាយចិត្តណាស់ ម្ចាស់បេះត្នោតបងអើយ សន្យាហើយ បែកហើយហាមលេងជេរម៉ែ...

II. ជយោៗ សង្សារខ្ញុំសុំបែកគ្នាហើយ តោះអាពួកម៉ាកអើយ មកជប់លៀងឆ្លងទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ បានផុតកម្ម ផុតពៀរ លែងវេទនា ខ្ញុំមានសេរីភាពហើយ

III. ជយោៗ សង្សារខ្ញុំសុំបែកគ្នាហើយ ដឹងខ្លួនទេអូនអ្ហើយ បងរងចាំពាក្យនេះយូរហើយ សប្បាយចិត្តណាស់ ម្ចាស់បេះត្នោតបងអើយ សន្យាហើយ បែកហើយហាមលេងជេរម៉ែ...

IV. 1 2 3 ខ្ញុំចង់រកសង្សារថ្មី មិនបាច់ស្អាតពេក ប្រហែលសុខពិសី ពេលរៀបការរួច យើងដើរឃ្វាលក្របី គ្រាន់តែស្រមៃក៏មានក្ដីសុខ

V.  ក ខ គ ឃ ង ម៉ែខំរកឲ្យកូនខំរៀន ថាតួអក្សរពេញក្ដាខៀន ឲ្យកូនទៅរៀនមានសង្សារ អូមហាសឹទ្ធិ ស្វាហាយ័ក្ស អូនគ្រប់ល័ក្ខណ្ឌ បងលាក់គ្រប់ស្រី តាំងពីបែកអូន បងប្រើតែដៃ ប្រើដៃរហូតៗ អូមហាសឹទ្ធិ ស្វាហាយ័ក្ស អូនគ្រប់ល័ក្ខណ្ឌ បងលាក់គ្រប់ស្រី តាំងពីបែកអូន បងប្រើតែដៃ ប្រើដៃរហូតៗ ជួតតែទឹកភ្នែក

(ភ្លេង... ច្រៀង II, IV, V ម្ដងទៀត)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន