ហេតុអ្វីលួចចាក់ខ្ញុំពីក្រោយ  - បរិញ្ញា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.701 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570610# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ចង់តែស្រែកៗឲ្យបែកទ្រូង ចង់តែយំៗឲ្យធ្លាយទ្រូង ព្រោះពេលនេះបេះដូងវាឈឺចាប់ណាស់ ខំស្រលាញ់ខំទុកចិត្តគេ តែចុងក្រោយត្រូវគេបោកប្រាស់ ហើយប្រកាសចោទខ្ញុំថាជាអ្នកខុស

II.  ហេតុអ្វីដើរនិយាយដើមខ្ញុំ ហេតុអ្វីក៏អ្នកចង្ខូចខ្ញុំ ឈឺមធ្យមងំត្រង់ខ្ញុំមើលមនុស្សខុស ស្មានថាអ្នកគឺជាមនុស្សល្អ ស្មានថាអ្នកគឺជាមនុស្សស្មោះ មិនស្មានសោះរឿងទាំងអស់អ្នកលាបពណ៍

R.  ហេតុអ្វីក៏លួចចាក់ខ្ញុំពីក្រោយ លួចចាក់ខ្ញុំពីក្រោយ ឈឺពេកហើយដូចគេខ្វេះភ្នែកទាំងគូ ខំស្រលាញ់គេខំជឿចិត្តគេ ខំលះបង់ផ្តាច់ប្តូរ មិនគិតគូសូម្បីជីវិតខ្លួនឯង

III.  ហេតុអ្វីក៏លួចចាក់ខ្ញុំពីក្រោយ លួចចាក់ខ្ញុំពីក្រោយ មួយជីវិតឲ្យខ្ញុំឈឺចិត្តក្រៃលែង ចាប់ពីថ្ងៃនេះក្រៅពីខ្លួនឯង លែងទុកចិត្តអ្នកផ្សេង ខ្ញុំអស់ជំនឿលើកែវភ្នែក ព្រោះមានមេរៀនហើយ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន បរិញ្ញា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន