អង្គួចបងមួយ - បាន មុន្នីល័ក្ខ 

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 11.027 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231755# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   អូនសែនស្រណោះអង្គួចបងមួយ បងអង្គុយគោះអូនច្រៀង អូនសែនស្រណោះអង្គួចបងមួយ ធ្លាប់កើយភ្លៅស្តាប់ក្រោមភ្លៀង អណ្តែតអណ្តូងអណ្តតកណ្តៀង មន្តសំនៀងឧបករណ៍ភ្លៀងខ្មែរ ខ្យល់បក់មករហើយហៅរករហៀង ឮសំនៀងនឹកដល់ស្រុកស្រែ

II.  អូនសែនស្រណោះអង្គួចល្វើយៗ បងឲ្យគេងកើយស្មាក្បែរ អូនសែនស្រណោះអង្គួចល្វើយៗ លោកអើយពិរោះម្លេះទេ កាន់តែរឮកនឹកឃើញទន្លេ យើងធ្លាប់តែអ៊ុំទូកទៅវត្ត គន់មើលពពកឃើញសត្វរំពេ ម្ចាស់ចិត្តស្នេហ៍អូនចាំនៅស្រុក

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន