អន់ចិត្តរឿងអ្វី - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.895 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   នៅសុខៗមិននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់ នៅសុខៗទឹកមុខបងក៏ប្រែស្រពោន តើមានរឿងអ្វីបង ឬអូនធ្វើអ្វីខុស បើសិនមានកំហុស ដាក់ទោសអូនចុះណា ស្នេហ៍

II.  នៅសុខៗម៉្តេចទឹកមុខដូចចង់យំ នៅសុខៗអារម្មណ៍ម៉្តេចក៏ប្រែឯការ តើកើតអ្វីជីវ៉ា ត្រូវការឲ្យអូនធ្វើអ្វី ស្តីប្រាប់ផងបានទេ អូនបារម្ភ

R.  តើអន់ចិត្តនឹងអូនរឿងអ្វី ស្តីប្រាប់បានទេ មាសមេប្រាប់មកអូនគួរធ្វើអ្វីឲ្យសម ឃើញបងក្រៀមក្រំ អារម្មណ៍អូននៅមិនស្ងប់ យប់នេះគេងមិនលក់បើបងមិនព្រមញញឹម

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន