អប្រិយតែកាយ - ចេន សាយចៃ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.476 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231626# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. រូបអូនមិនល្អ សាច់អូនមិនស ដូចនារីដ៏ទៃ(២ដង) ធ្វើម្ដេចធម្មជាតិក្រឡៃ តែចិត្តមេត្រី ស្មោះស្នេហ៍តែមួយ ខុសពី នារីដ៏ទៃ ពុំមានសក្ខី ស្មោះស្នេហ៍តែមួយ

II. អប្រិយតែកាយ គ្មានខ្វះអ្វីឡើយ មានគ្រប់លក្ខិណា(២ដង) នៅផ្ទះខិតខំធ្វើការ សម្បត្តិចរិយា ប្រពៃណីខ្មែរ ចិត្តស្មោះមិនក្បត់សាវា តម្កល់ស្នេហាប្រពៃណីខ្មែរ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចេន សាយចៃ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន