អាងោះ - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.691 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570571# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I  អូយ! ឈឺចាប់ណាស់​ សង្សារចាស់អើយ បងមិនទាន់កាត់ចិត្តបានឡើយ ឲ្យបងធ្វើយ៉ាងណា នៅតែស្រលាញ់ ទោះអូនរៀបការមានគ្រួសារ ក៏បងនឹកជីវ៉ា គ្រប់នាទី

II អូយ! ឈឺចាប់ណាស់​ សង្សារចាស់អើយ មើលទៅរស់មិនបានយូរឡើយ បើនឹកអូនយ៉ាងនេះ បាយទឹកលែងចូល បណ្តូលចិត្តរលួយរលេះ ប្រហែលជាឆាប់ៗនេះ បងក្លាយជាមនុស្សឆ្កួតហើយ

R អាងោះ អាងោះអើយអាងោះ ស្មោះដល់ណា បើគេមានប្តីហើយ​ នៅស្រលាញ់ធ្វើអ្វី​ នឹកធ្វើអីគេ មានកូនហើយ នឹកមិនអាចជួប ចាំមិនអាចជួប គ្មានតម្លៃឡើយ កាត់ចិត្តទៅអាងោះអើយ……  ឈប់ប្រាថ្នា

II អូយ! ឈឺចាប់ណាស់ សង្សារចាស់អើយ  បងយំនឹកដល់អួនទៀតហើយ​ សង្សារអើយសង្សារ ដៃបងឱបខ្នើយ ម្តេចឡើយដៃគេឱបជីវ៉ា ដៃគេវាមានវាសនា អនិច្ចាដៃបងអភ័ព្ធ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម