អាងោះ - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.796 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570571# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I  អូយ! ឈឺចាប់ណាស់​ សង្សារចាស់អើយ បងមិនទាន់កាត់ចិត្តបានឡើយ ឲ្យបងធ្វើយ៉ាងណា នៅតែស្រលាញ់ ទោះអូនរៀបការមានគ្រួសារ ក៏បងនឹកជីវ៉ា គ្រប់នាទី

II អូយ! ឈឺចាប់ណាស់​ សង្សារចាស់អើយ មើលទៅរស់មិនបានយូរឡើយ បើនឹកអូនយ៉ាងនេះ បាយទឹកលែងចូល បណ្តូលចិត្តរលួយរលេះ ប្រហែលជាឆាប់ៗនេះ បងក្លាយជាមនុស្សឆ្កួតហើយ

R អាងោះ អាងោះអើយអាងោះ ស្មោះដល់ណា បើគេមានប្តីហើយ​ នៅស្រលាញ់ធ្វើអ្វី​ នឹកធ្វើអីគេ មានកូនហើយ នឹកមិនអាចជួប ចាំមិនអាចជួប គ្មានតម្លៃឡើយ កាត់ចិត្តទៅអាងោះអើយ……  ឈប់ប្រាថ្នា

II អូយ! ឈឺចាប់ណាស់ សង្សារចាស់អើយ  បងយំនឹកដល់អួនទៀតហើយ​ សង្សារអើយសង្សារ ដៃបងឱបខ្នើយ ម្តេចឡើយដៃគេឱបជីវ៉ា ដៃគេវាមានវាសនា អនិច្ចាដៃបងអភ័ព្ធ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន