អាណិតបងធម៌ - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.219 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   ពេលលឺភ្លេងការទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរ ស្រក់មកបន្តអាណិតមនុស្សម្នាក់ មានពាក្យចង់សួរតែបានត្រឹមលាក់ ទោះចង់បញ្ជាក់ក៏យឺតពេលហើយ

II.  បេះដូងពីរ បញ្ច្រាស់ទិសគ្នា វេលាមិនអាចបកក្រោយ បងប្អូនធម៍ធ្លាប់ឆ្លងឆ្លើយ មិនដឹងឡើយមានម្នាក់ខូចចិត្ត

III.  អាណិតបងធម៍ខំស្រលាញ់ខ្ញុំ តែគាត់មិនព្រមប្រាប់នៅការពិត អ្នកណាស្មានដឹងបើចិត្តក្រៅចិត្ត មិនដឹងគិតអ្វីស្មានតែរាប់អាន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន