អាណិតបងធម៌ - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.809 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   ពេលលឺភ្លេងការទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរ ស្រក់មកបន្តអាណិតមនុស្សម្នាក់ មានពាក្យចង់សួរតែបានត្រឹមលាក់ ទោះចង់បញ្ជាក់ក៏យឺតពេលហើយ

II.  បេះដូងពីរ បញ្ច្រាស់ទិសគ្នា វេលាមិនអាចបកក្រោយ បងប្អូនធម៍ធ្លាប់ឆ្លងឆ្លើយ មិនដឹងឡើយមានម្នាក់ខូចចិត្ត

III.  អាណិតបងធម៍ខំស្រលាញ់ខ្ញុំ តែគាត់មិនព្រមប្រាប់នៅការពិត អ្នកណាស្មានដឹងបើចិត្តក្រៅចិត្ត មិនដឹងគិតអ្វីស្មានតែរាប់អាន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន