អាយដល - កាតុ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.140 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231645# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. អូ... អាយដល! អីក៏ស្អាតម្ល៉េះទេ ឃើញភ្លាមបេះដូងលង់ មិនដឹងកើតអីទេ អូ... អាយដល! ចាប់អារម្មណ៍លើបងហើយ តែអូនមិនដឹងឡើយថាមានវាសនាដែរទេ

II. Baby Baby បងឲ្យអូនលង់ លង់សម្រស់មាសមេ បងមានដែលដឹងទេ បាក់ស្នេហ៍លើបងហើយ Baby Baby បងឲ្យអូនលង់ លង់សម្ដីមាសស្នេហ៍ ផ្អែមជាងស្ករតាំងម៉ែចាក់ជាប់ក្នុងបេះដូង

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន