អារហាម - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.383 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570141# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. អូ...កើតមកជាតិនេះ កំសត់អ្វីម្លេះ សែនពិបាកយ៉ាកក្រ ខ្វះល្ងាចព្រឹកម៉ែអើយរស់ទាំងអើ...ត្រដរ ឬជាតិមុន ធ្វើបុណ្យមិនបានល្អដូចគេ

II. អូយ...នឹកឡើងចុកទ្រូង អណ្ដាតម្ដាយអូន ដៀលបងដូចឆ្កែ ជេរប្រទិចបណ្ដាសារហូរហែ ឲ្យឈប់ស្នេហ៍ ឈប់ធ្វើជាឆ្កែព្រួសយន្តហោះ

III. ទោះខ្ញុំក្ររហាមអើយ... គ្មានលុយគ្មានឡាន តែក៏មានកិត្តិយស មិនសមណាមើលថោកខ្ញុំដូច្នោះ ណាស់ហើយចុះ យកកូនម៉ែទៅវិញទៅ

(ច្រៀង I, II, III)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន