អុំទូករសាយរសាត់​ - ឆាយ វិរះយុទ្ធ ft សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.844 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570646# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   (ប)អុំទូករសាយរសាត់ ខ្យល់ផាត់រលកមកដល់​ អុំទូកបញ្ច្រាសខ្យល់ រលកមកដល់ចែវគាស់ៗ ខ្លួនខ្ញុំមួយមិនព្រួយសោះណា ហេតុតែគុណបុណ្យទេវតា ស្រលាញ់ស្រីណាស្រីណោះមិនដឹងខ្លួន ស្រលាញ់ស្រីណាស្រីណោះមិនដឹងខ្លួន

II.  (ស)អុំទូករសាយរសាត់ ខ្យល់ផាត់រលកមកដល់​ អុំទូកបញ្ច្រាសខ្យល់ រលកមកដល់ចែវគាស់ៗ ខ្លួនខ្ញុំមួយមិនព្រួយសោះណា ហេតុតែគុណបុណ្យទេវតា ស្រលាញ់ប្រុសណាប្រុសណោះមិនដឹងខ្លួន ស្រលាញ់ប្រុសណាប្រុសណោះមិនដឹងខ្លួន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ឆាយ វិរះយុទ្ធ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន