អូនជាប្រពន្ធ នាងជាសង្សារ - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.350 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

Intro. អូនជាប្រពន្ធនាងជាសង្សារ​ តើអ្នកណាសំខាន់ជាង សម្តីថាស្មោះតែចិត្តបងលម្អៀង នាងយកអស់ហើយភាពស្និតស្នាល...

I.   នៅពេញសិទ្ធហេតុអ្វីឯការ​ ឬដូចជាពាក្យចាស់ដំណាល ពេលនៅផ្ទះប្តីរបស់ខ្លួនក្រៅគេប៉ះបាន ទោះជាតាមទាន់ក៏ត្រូវទ្រាំ

II.  ម៉ោង១២កណ្តាលយប់ស្ងាត់​ អូនគេងខាំមាត់ហូរទឹកភ្នែកចាំ បងស្និតសង្សារអូនគ្មានសិទ្ធសួរនាំ ទ្រាំទៅព្រោះខ្លួនជាភរិយា

R.  អូនជាប្រពន្ធនាងជាសង្សារ ធ្វើបែបណាគេដឹងគ្រប់គ្នា គ្មានពេលឲ្យអូនរវល់គ្រប់វេលា អូនជាស្រីបងឲ្យចាំផ្ទះ

III.  អូនជាប្រពន្ធនាងជាសង្សារ បងថាគេស្លូតឯអូនឆ្នាស់ ស្តាប់ពាក្យបងអូនសែនឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ តើអ្វីខ្លះគេហ៊ានលះបង់

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន