អូរអើយ! កុំអាលជន់ - ស៊ុន ស្រីពេជ្រ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.741 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. ទឹកអើយៗទឹកអ្នកកុំអាលហូរ អូរអើយៗអួរអ្នកកុំអាលជន់ បើទឹកចង់ហូរចាំខ្ញុំឆ្លងសិន បើអូរចង់ជន់ចាំឆ្លងសិនរ៉ា វស្សាទឹកឡើងពេញប្រៀបមាត់បឹង កុកហើរសំឡឹងទន្ទឹងបច្ឆា ខ្ញុំចង់ឆ្លងអូរទៅជួបសង្សារ សុំអូរមេត្តាកុំអាល់ជន់អី

II. មិនទាន់ស្គាល់ប្រាណបានស្គាល់ត្រឹមឈ្មោះ បងហុចអំបោះអូនស្រណោះដៃ ចិត្តអូនផ្ដើមនឹកល្ងាចព្រឹកយប់ថ្ងៃ អូនប្រគល់ស្បៃសែនអាល័យចិត្ត

III. សង្ឃឹមឆ្លងទូក ទូកអត់ច្រវ៉ា សូមអូរមេត្តាប្រណីអាណិត សណ្ដោសខ្ញុំម្ដងសុំអង្វរចិត្ត អូរអើយអាណិតឈប់ជន់សិនទៅ

(ភ្លេង... ច្រៀងឡើងវិញម្ដងទៀត)

 

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន