អ្នកណាមិនឈឺសង្សារសុំបែក - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.628 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   ដឹងច្បាស់ថាទឹកភ្នែកអស់តម្លៃ ទោះបីចង់ឃាត់ចរណៃក៏បងមិនត្រឡប់ ហេតុអ្វីស្នេហ៍យើងឆាប់ដល់ទីបញ្ចប់ ព្រាត់ទាំងចិត្តអូនមិនទាន់អស់ស្រលាញ់

II.  អូនខំតាំងអារម្មណ៍ច្រាស់ឃាត់ទឹកភ្នែក ប្រឹងស្តាប់ពាក្យបងសុំបែកៗលែងត្រឡប់វិញ ស្ងួនខំលួងចិត្តស្រីកុំឲ្យទោម្នេញ អូនធ្វើចិត្តមិនបាន

R.  អ្នកណាមិនឈឺសង្សារសុំបែក អ្នកណាមិនឈឺសង្សារសុំលា អ្នកណាមិនឈឺសុខៗបែកគ្នា បងបែកមិនត្រឡប់

Ri. គិតងាយណាស់មែនទេពេលមាសមេបងសុំបែកពីស្រី ត្រឹមបន្សល់ពាក្យបោកប្រាស់ខ្លី លួងលោមមិនឲ្យអូនយំ យើងស្រលាញ់គ្នាណាស់ហេតុអ្វីមាសស្ងួន បងសុំបែកពីអូន

III.  អស់ជំនឿលែងជឿលែងស្តាប់ លែងឃាត់ទឹកភ្នែកឲ្យស្ទះ សង្សារសុំបែកឈឺចាប់ណាស់ ដូចគេវះកាត់បេះដូង ហូ អូនមិនអាចបាត់ស្ងួន មិនអាចឲ្យបងទៅថែរូបគេ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន