អ្នកណាល្អគ្រប់10 - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.555 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. គ្មានអ្នកណាល្អគ្រប់ដប់ កើតមកមានអ្នកស្អប់មានអ្នកស្រឡាញ់ ព្រោះយើងត្រឹមតែជាមនុស្សសាមញ្ញ មិនមែនជាអទិទេពនោះទេ

II. ធ្វើល្អបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹង ទោះគ្មានអ្នកដឹងក៏មិនអីដែរ សំខាន់ចិត្តយើងទេ គេនិយាយអ្វីក៏និយាយទៅ

III. កុំបាក់ទឹកចិត្តកុំទៅគិតខ្លី ព្រោះតែសំដីអមនុស្សចិត្តខ្មៅ ផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវដើរកុំប្ដូរគោលដៅប្រើឆន្ទៈឲ្យមោះមុត 

IV. លើលោកនេះមានអ្នកណាដែលល្អគ្រប់ដប់ លើលោកមានអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ខុស ប៉ុន្តែត្រូវចេះកែកំហុស ឲ្យវាប្រែក្លាយជាបទពិសោធន៍

V. បើគ្មានបរាជ័យក៏គ្មានភាពជោគជ័យ ហូ... ទោះបីគេជាន់ពន្លិចយ៉ាងណា ត្រូវតាំងចិត្តប្តេជ្ញាថា មិនចុះចាញ់

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន