ឥទ្ធិពលសង្សារ​​ចាស់ - ខេម ft មាស សុខសោភា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.985 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231577# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. (ស) ពាក្យថាសង្សារបកប្រែខ្មែរថាជាអ្វី បើទាំងខាងប្រុសបើទាំងខាងស្រី អារម្មណ៍ចូលមិនចុះគ្នា អូនដឹងថា បងនៅមានចិត្តនឹកនា រងើកស្នេហ៍ចាស់នៅរោលរាល បងនៅតែស្រលាញ់គេ អូនមើលដឹងបងមានអារម្មណ៍ មិនបាច់ខំទប់ទេ អូនដឹងបងលួចទាក់ទងគេ ប៉ុន្តែអូនខ្ជិលនិយាយ

R. (ស) អូនយល់អូនដឹងតែគ្មានសិទ្ធិខឹងទេ ធ្វើម៉េចគេនឹកសង្សារចាស់គេ ហូ... អូនត្រឹមតែជាអ្នកថ្មី បើបងមិនទាន់ច្បាស់លាស់នឹងអូនទេ ឆ្ងល់ណាស់សាងស្នេហ៍នេះធ្វើអ្វី បើមិនទាន់អស់និស្ស័យវិលរកគេវិញចុះ ​

II. (ប) ពាក្យសង្សារបកប្រែខ្មែរថាជាអ្វី បើទាំងខាងប្រុសបើទាំងខាងស្រី អារម្មណ៍ចូលមិនចុះគ្នា បងដឹងថាអូនមានអារម្មណ៍ មិនបាច់ខំទប់ទេ បងដឹងអូនលួចទាក់ទងគេ ប៉ុន្តែបងខ្ជិលនិយាយ

III. (ប) បងយល់បងដឹងតែគ្មានសិទ្ធិខឹងទេ ធ្វើម៉េចគេនឹកសង្សារចាស់គេ ហូ... បងត្រឹមតែជាអ្នកថ្មី បើអូនមិនទាន់ច្បាស់លាស់នឹងបងទេ ឆ្ងល់ណាស់សាងស្នេហ៍នេះធ្វើអ្វី បើមិនទាន់អស់និស្ស័យវិលរកគេវិញចុះ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ខេម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន