សង្សារស្តេចហ្គេម - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | ប្រភេទ: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | ពេញនិយមបំផុត : 15.204 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570582# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   សង្សារខ្ញុំ គឺជាមនុស្សពូកែរវល់ មិនដែលខ្វល់គ្មានពេលសល់ឲ្យខ្ញុំទេ​ ពីច័ន្ទដល់អាទិត្យ​ គ្មានវេលាទំនេរ ឆ្ងាយរាប់ខែក៏មិនដែលនឹករលឹក

II.  កាន់ទូរស័ព្ទ ដាក់កាសស្តាប់ធ្វើហីៗ បាញ់ PUBG​​ ម្ងៃៗដាច់យប់ដាច់ព្រឹក ថ្ងៃណាគាត់លេងឈ្នះ ហៅពួកម៉ាកស៊ីផឹក ភ្លេចបាយទឹកភ្លេចខ្ញុំជាសង្សារហើយ

R.  សង្សារខ្ញុំវក់នឹងហ្គេម ហ្គេមៗៗៗៗ គាត់ស្រលាញ់ហ្គេមខ្លាំងជាងសង្សារ សង្សារខ្ញុំវក់នឹងហ្គេម ហ្គេមៗៗៗៗ គ្មានពេលណាផ្អែមជាមួយសង្សារ

III.  សង្សារខ្ញុំជាស្តេចហ្គេម ហ្គេមៗៗៗៗ និយាយម្នាក់ឯងដូចមនុស្សរោគចិត្ត សង្សារខ្ញុំជាស្តេចហ្គេម ហ្គេមៗៗៗៗ សុំនៅម្នាក់ឯងហើយបែកគ្នាចុះ

មើលទាំងអស់ >>

ច្រើនទៀត
 
l