ពួកយើងរស់នៅជាមួយការពិត - ម៉ៅ ហាជី ft និរត្នន៍

អ្នកតែង: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | ប្រភេទ: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | ពេញនិយមបំផុត : 10.054 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231519# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   (ស) អរគុណបេះដូងខ្លួនឯង ដែលបានជ្រើសមនុស្សដូចបង វេលារឿងរ៉ាវកន្លង ឲ្យយើងរឹតរឹងមាំ អរគុណនូវរាល់ទឹកចិត្ត ពេលលំបាកនាំគ្នាទ្រាំ ដាក់បង្ហាញលាតអារម្មណ៏ មិនមានអាថ៍កំបាំង

II.  (ប) ប្រាប់ពាក្យស្មោះរាប់លានសា បងគិតថានៅមិនគ្រប់ រឿងរ៉ាវស្នេហ៍យើងគ្រប់សព្វ ន័យលើសបទចម្រៀង កាន់ដៃបេះដូងត្រួតគ្នា គ្មានម្ខាងណាដែលលំអៀង វាសនាអ្នកមើលផ្ទាត់ផ្ទៀង ស្នេហាយើងពីរអ្នក

R.  (រួម) ពួកយើងរស់នៅជាមួយការពិត គឺចិត្តនឹងចិត្តមិនមែនការសម្តែង គ្មានម្នាក់ណាធ្វើឲ្យឈឺចម្បែងអារម្មណ៍ជាក់ស្តែងយើងចេះមើលថែគ្នា

III.  (ស) អូនយល់ច្បាស់ថាបងត្រូវការអ្វី (ប) បងយល់ច្បាស់ពីការចែកវេលា​ (រួម) យើងពីរនាក់ចេះឆ្លៀតពេលឲ្យគ្នា​ គ្រប់វេលា...មានស្នាមញញឹម...

មើលទាំងអស់ >>

ច្រើនទៀត
 
l