បទចម្រៀងរបស់

Tên thật: Armin van Buuren

Ngày sinh: 25/12 - Quốc gia: Netherlands

Website: http://www.arminvanbuuren.com/

Armin van Buuren (sinh ra tại Leiden, Hà Lan, ngày 25 tháng 12 năm 1976).Trong năm 2007, 2008, 2009 và 2010 ông được bầu chọn là má»™t trong số DJ Magazine của danh sách 100 các DJ nổi tiếng nhất. Từ năm 2001, van Buuren Ä‘ã tổ chức má»™t tuần chÆ°Æ¡ng trình phát thanh gọi làA State of Trance và có hÆ¡n 30 triệu người nghe hàng tuần tại hÆ¡n 40 quốc gia.Album phòng thu của ông năm 2008, Imagine, bÆ°á»›c vào bảng xếp hạng Dutch album chart,má»™t trong các giải thưởng lá»›n nhất dành cho lÄ©nh vá»±c âm nhạc.

មើលទាំងអស់ >>

បទចម្រៀង

បទចម្រៀងរបស់ >
អាឈ្មោលខ្នាយវែង

អាឈ្មោលខ្នាយវែង

សូ សាវឿន ft Armin Van Buuren

ពេលបាយនឹកម៉ែ

ពេលបាយនឹកម៉ែ

ឆាយ វិរះយុទ្ធ ft Armin Van Buuren