បទចម្រៀងរបស់

Tên thật: Giang Thanh Thủy

Ngày sinh: 12/11

Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Ca khúc sáng tác v&agrav

មើលទាំងអស់ >>

បទចម្រៀង

Lk Sến Xôm

Lk Sến Xôm

Phi Bằng