ទឹកលុយសម្លាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំ - ឆាយ វិរះយុទ្ធ

Composer: | Category: | Hit : 9.336 | Download: 0

LYRIC

ចុច *1772*7100281# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. មានជីវិតតស៊ូក្រោមមេឃក្ដៅម្លប់ភ្លៀង គិតថាមានសំណាងមានអូនក្បែរគ្រប់យ៉ាងជាសុបិន្ត រឿងរ៉ាវស្នេហ៍បងអូន មិនអាចបន្តបាន ព្រោះលុយ ពាក្យយើងសន្យាថាសាងគ្រួសារក្លាយជាផេះផង់ហើយ

R. ដៃដែលធ្លាប់ឱបបងជាប់ក្នុងដើមទ្រូងពីមុន ពេលនេះដៃអូនមិនស្គាល់អ្វី ក្រៅពីលុយឡើយ ក្បែរបងបានត្រឹមហត់នឿយ ចុងក្រោយស្នេហ៍ស្មោះបងអស់ន័យ ឃាត់អូនមិនបានទៀត ទឹកលុយទិញអូនឲ្យឃ្លាតពីបងទៅ

III. ទឹកលុយសម្លាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំស្ទើរស្លាប់ហើយ អូនឆ្លើយមិនអាចនៅ ពេលកន្លងអូនដើរខុសផ្លូវ អូនត្រូវជ្រើសគេ ដើម្បីប្រែជីវិត អតីតបំភ្លេចហើយ ព្រោះតែវាលំបាក លែងគិតលែងចង់ចាំ
(ភ្លេង... ច្រៀង R, III, III, III)

View all >>

More

ALBUM HOT

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

 
l