គេមិនបានស្រលាញ់យើងទេ - ឆាយ វិរះយុទ្ធ

Composer: | Category: Beat | Hit : 13.286 | Download: 0

LYRIC

ចុច *1772*5570193# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ទ្វីបលោកអើយអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំពេកហើយ ឲ្យស្រលាញ់មនុស្សដែលមិនអាចស្រលាញ់ ដឹងទេបេះដូងខ្ញុំពេលនេះ មិនខុសអីពីគេលួចបាញ់ ចង់ដកចិត្តក៏រឹតពិបាក

R. ពីមុនគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅ Single មិនដេញដោលព្រោះគ្រប់ពេលឃើញតែ Lonely ខំលួចស្រលាញ់គេម្នាក់ឯង គិតគេក៏មានចិត្តតិចៗ តែមកដល់ពេលនេះទើបយល់ច្បាស់

II. ឈប់ឆ្គួតទៅគេមិនបានស្រលាញ់យើងទេ ឈប់ជឿគេ ថាគេមិនទាន់មានសង្សារ គ្រាកន្លងគ្រាន់តែ ជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្ត Drama មិនមែនមនុស្សឯកា ដូចយើងឡើយ

III. ឈប់នឹកគេពិបាកជាងឈប់ដកដង្ហើម មិនអាចផ្ដើមហើយរឹតតែមិនអាចបញ្ជប់ តើខ្ញុំត្រូវទៅផ្លូវណា ទើបអាចធ្វើឲ្យចិត្តនេះស្ងប់ មានអារម្មណ៍ស្អប់ខ្លួនឯងណាស់

(ភ្លេង... ច្រៀង R, II, III, II, III)

 

View all >>

More

ALBUM HOT

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន

 
l