ខ្ញុំដើរកាត់ទឹក - ខេម

Composer: | Category: | Hit : 8.235 | Download: 0

LYRIC

ចុច *1772*5231712# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ទឹកហូរកាត់ផ្លូវៗ រដូវបិណ្ឌភ្ជុំ ខ្ញុំលឺសម្លេងចាបយំៗ ទុំលើដើមត្នោត ឪ! ណាទឹកហូរកាត់ផ្លូវៗ កង្កែបលោតផ្លោត ឪ! ណាក្តាមគ្រោងវាតោងមាត់ប៉ោត បំណងរត់ចូលក្នុងស្រែ

II.  ឪ! ណាទឹកហូរកាត់ផ្លូវ ខ្ញុំដើរឆ្លងទៅភូមិថ្មី ហើយដៃខ្ញុំកណ្តៀតល្អី មាននំចំណីផងដែរ នំអន្សមនំគម ដែលវេចផ្ទាល់ដោយដៃម៉ែ ម៉ែប្រាប់ថានែ៎អាវ៉ាកូនម៉ែ យកនំទៅជូនដូនតា

III.  ឪ! ណាខ្ញុំដើរកាត់ទឹក រលឹកនឹករឿងពីក្មេង រលឹកដល់ទីកន្លែង ធ្លាប់លេងលើដីចម្ការ នឹកគ្រាធ្លាប់គ្វាលគោ នឹកគ្រប់រាល់អនុស្សារ៍ ទោះបីខ្ញុំទៅរស់នៅទីណា ក៏មិនភ្លេចភូមិឋានខ្ញុំ

IV. បានមកលេងស្រុកម្តង ដើរស្រណោះគ្រប់កន្លែង អាឡោះអាល័យម្នាក់ឯង ពេលខ្លះខ្ញុំចង់តែយំ តែសប្បាយក្នុងចិត្ត ជួបគ្រួសារពេលបិណ្ឌភ្ជុំ ជាពេលមួយដែលយើងបានជួបជុំ រីករាយញញឹមដាក់គ្នា...

View all

SONG OF ខេម

More

ALBUM HOT

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន