ទីងមោង  - លីនដា

Composer: | Category: | Hit : 9.060 | Download: 0

LYRIC

ចុច *1772*5570599# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ស្រែៗដូចអូន​ធ្វើម្ដេចប្រុសស្ងួនបងស្រលាញ់ទៅ សក់ក្រញ៉ាញ់មុខខ្មៅ មិនសមពៅ ជាកូនអ្នកផ្សារ គេអ្នកក្រុង ស្បែកផូរផង់ដូចតួតារា មើលខ្លួនឯងប្រៀបដូចកូនឆ្មា មិនគួរណាស្រវ៉ាត្រីអាំង

II. អូនជាអ្នកស្រែ ហ៊ានដាក់ទុនស្នេហ៍ ត្រឹមចិត្តស្មោះស ដឹងថាខ្លួនអ្នកក្រ វាល់អង្ករមិនប្រមាណឆ្នាំង ឱ! បេះដូងអើយ ល្មមឈប់ហើយបើអស់កម្លាំង ពេលនេះខ្ញុំដូចថ្មមួយផ្ទាំង ធ្លាក់មកសង្កត់ចំបេះដូងខ្ញុំ

R. ពុកអើយកុំខឹង ម៉ែអើយបើដឹងកុំជេរកុំស្ដី កូនជ្រុលគិតខ្លី មិនស្គាល់ទន្លេស្គាល់ភ្នំ ដាក់ចិត្តស្នេហ៍ ទាំងដឹងដែរគ្មានថ្ងៃជួបជុំ នឹងបានក្លាយជាកូនក្រមុំ មិនគួរណាខ្ញុំធ្វើបាបបេះដូង

III. អូនគ្មានសំណាង ឈរអែបខាងៗក៏អូនសុខចិត្ត ទោះមិនបាននែបនិត្យ សុំត្រឹមជិតស្ងប់ចិត្តហើយបង ទោះថ្ងៃមុខ គ្មានក្ដីសុខសម្រាប់បេះដូង អូនស្ម័គ្រកាយធ្វើជាទីងមោង ឈរមើលនួនល្អងក៏អូន អស់ចិត្ត...

View all

SONG OF លីនដា

More

ALBUM HOT

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន