ស្នេហាខ្ញុំមានអ្នកទីបី - សុខ ពិសី

Composer: | Category: មនោសញ្ជេតនា (Romantic) | Hit : 9.456 | Download: 0

LYRIC

ចុច *1772*5570595# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ខ្ញុំកំពុងតែមានវិបត្តិ ឈឺក្បែរស្លាប់គ្មានអ្នកអើពើ ឬចូលពេទ្យទើបដឹងខ្ញុំឈឺ ធ្វើមិនដឹងមិនលឺដល់ណា

II.  អ្នកធ្វើបាបផ្លូវចិត្តខ្ញុំណាស់ អ្នកបោកប្រាស់មនោសញ្ចេតនា អ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំទឹកនេត្រា ដោយសារតែអ្នកលួចមានថ្មី

R.  ស្នេហាខ្ញុំមានអ្នកទីបី អ្វីៗក៏លែងដូចគ្រាមុន ពាក្យពេចន៍ផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់ គេលែងមានឲ្យខ្ញុំទៀតហើយ

III.  ពេលនេះខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ខុស ខុសៗៗមិនចេះអស់ឡើយ ខ្ញុំលែងល្អក្នុងភ្នែកគេហើយ ព្រោះគេកំពុង Care អ្នកថ្មី

View all

SONG OF សុខ ពិសី

More

ALBUM HOT

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន