សង្សារស្តេចហ្គេម - សុខ ពិសី

Composer: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | Category: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | Hit : 11.639 | Download: 0

LYRIC

ចុច *1772*5570582# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   សង្សារខ្ញុំ គឺជាមនុស្សពូកែរវល់ មិនដែលខ្វល់គ្មានពេលសល់ឲ្យខ្ញុំទេ​ ពីច័ន្ទដល់អាទិត្យ​ គ្មានវេលាទំនេរ ឆ្ងាយរាប់ខែក៏មិនដែលនឹករលឹក

II.  កាន់ទូរស័ព្ទ ដាក់កាសស្តាប់ធ្វើហីៗ បាញ់ PUBG​​ ម្ងៃៗដាច់យប់ដាច់ព្រឹក ថ្ងៃណាគាត់លេងឈ្នះ ហៅពួកម៉ាកស៊ីផឹក ភ្លេចបាយទឹកភ្លេចខ្ញុំជាសង្សារហើយ

R.  សង្សារខ្ញុំវក់នឹងហ្គេម ហ្គេមៗៗៗៗ គាត់ស្រលាញ់ហ្គេមខ្លាំងជាងសង្សារ សង្សារខ្ញុំវក់នឹងហ្គេម ហ្គេមៗៗៗៗ គ្មានពេលណាផ្អែមជាមួយសង្សារ

III.  សង្សារខ្ញុំជាស្តេចហ្គេម ហ្គេមៗៗៗៗ និយាយម្នាក់ឯងដូចមនុស្សរោគចិត្ត សង្សារខ្ញុំជាស្តេចហ្គេម ហ្គេមៗៗៗៗ សុំនៅម្នាក់ឯងហើយបែកគ្នាចុះ

View all >>

More
 
l