ហេតុអី មនុស្សឥលូវ មិនចូលចិត្ត Like តែមើលStory Facebook ច្រើនវិញ ខណៈរូបដូចគ្នាសោះ?

ហេតុអី មនុស្សឥលូវ មិនចូលចិត្ត Like តែមើលStory Facebook ច្រើនវិញ ខណៈរូបដូចគ្នាសោះ?

យល់ដឹង​៖ តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ដែរទេ​ថា ​នៅរាល់ពេល​ដែល ​អ្នក​បង្ហោះ​រូ​បម្តង​ៗ​មិន​សូវ​បានឡាច ច្រើននោះទេ? តែនៅពេលដែល ​ដាក់រូប​ក្នុង​story វិញ​​បែរ​ជាឃើញ​មាន​ នៅចំនួន​អ្នក​ចុចចូលមើល ​ច្រើន​​ជាង​ទ្វេដងទៅ​វិញ​បើ​ទោះបីជា​រូប​ទាំង២នោះ ​ដូចគ្នា​ក៏ដោយ​។ ​

បច្ចុប្បន្ន ​អ្នក​និយម​លេង បណ្តាញ​​សង្គមហ្វេស​ប៊ុក ​ចូលចិត្ត​បង្ហោះ​រូប​ ក្នុង​story ច្រើន​ជាង ​លើ​គរណីផ្ទាល់​របស់​ពួកគេ។ ព្រោះ​យល់​ថា​story មាន​ភាព​ឯកជន​ជាង​ ដឹង​ពី​ចំនួន​ពិតប្រាកដ ​នៃ​អ្នកចូលមើល​ ដែល​ជា​​ធម្មតា មនុស្ស​ភាគច្រើន​​​ តែង​បង្ហោះ​រឿងរ៉ាវឬ បញ្ហា​​ផ្ទាល់​ខ្លួន​លើ​story ច្រើនជាង​ព្រោះយល់​ថា វា​នឹង​បាត់​ទៅ​វិញ ​ក្នុង​រយៈពេល​ដ៏ខ្លី  ​  ទុកជាការ​បន្ទូរ​អារម្មណ៍​និង​ជាការ​សប្បាយ​ផងដែរ​។

​ជានិច្ចជា​កាល​សម្រាប់ ​អ្នក​លេង​បណ្តាញ​សង្គម​ទូទៅ នៅរាល់​ពេល​ដែល ​បង្ហោះ​រូប​ម្តង​ៗ មិន​ថាលើ​story ឬ​លើគរណីនោះទេ​តែង ចង់បាន​ចំនួន​ឡាច ​និង​ការ​ចុច​ចូល​មើល​ច្រើន​ តែ​អ្វី​ដែល​ជា​ចម្ងល់​​នោះគឺ​ថា ​រូប​ដូច​គ្នា​បង្ហោះ​នៅលើ​គរណី​មាន​អត្រា អ្នក​បានឃើញ​ច្រើន​ជាង​ តែ​បែរ​ជា​មាន ចំនួន​អ្នក​ចុចឡាច​ តិច​ជាង​អ្នក​ចូល​view ក្នុង​story ​ទៅ​វិញ​។

នេះសបញ្ជាក់​ឲ្យឃើញ​ថា ​រាល់​ថ្ងៃនេះ​មាន​អ្នក​ដែល​ចង់​ដឹង​រឿង​យើង ច្រើន​ខ្លាំងណាស់។ ជា​ធម្មតា​ក្នុង​story យើង​មិន​អាច​មើល​ឃើញ ​នៅ​រូប​ ឬ​ការ​សរសេរ នោះច្បាស់​ទេ ​ប្រសិន​បើ​មិន​ចុច​ចូលមើល​។ រហូត​ដល់​​មាន​អ្នក​ខ្លះ ​សុខ​ចិត្តបង្កើត​នៅ​ករណីក្លែង​ក្លាយ ​ដើម្បី​តាម​ដាន​រឿង​រ៉ាវ​របស់អ្នក​ដទៃ​ថែម​ទៀត ព្រោះ​មិនហ៊ាន​ប្រើប្រាស់ ករណី​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួនទេ ខ្លាច​គេ​ដឹង​។

ជារួមនេះជា​ ការ​ស្តែង​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថា​​​ក្នុង​សង្គម​យើង​គឺបែបនេះ ​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​អ្នក​ដែល ​ចង់​ដឹង​រឿង​អ្នក​ដទៃ តែ​មិន​ចង់​ឲ្យយើង ​បាន​ល្អនោះទេ​។ គេ​ឃើញ​យើងបង្ហោះ​ពីភាព​ជោគជ័យ​ សុភមង្គល មិនប្រាកដ​ថា​ក្នុង​ចិត្ត​គេ​សប្បាយត្រេក​អរ​​​ ជាមួយ​យើងនោះទេ។ ពេល​ខ្លះ​គេ​មិន​ចង់​ចុចឡាច ​ព្រោះ​គេ​មិន​ចង់​ឃើញ​ពី​ភាពមានបាន​ ​ល្អ​ប្រសើរ និង​ភាព​ជោគជ័យ​ របស់​យើង​ក៏ថាបាន​៕

យល់ដឹង​៖ តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ដែរទេ​ថា ​នៅរាល់ពេល​ដែល ​អ្នក​បង្ហោះ​រូ​បម្តង​ៗ​មិន​សូវ​បានឡាច ច្រើននោះទេ? តែនៅពេលដែល ​ដាក់រូប​ក្នុង​story វិញ​​បែរ​ជាឃើញ​មាន​ នៅចំនួន​អ្នក​ចុចចូលមើល ​ច្រើន​​ជាង​ទ្វេដងទៅ​វិញ​បើ​ទោះបីជា​រូប​ទាំង២នោះ ​ដូចគ្នា​ក៏ដោយ​។ ​

រូប​តំណាង​

 ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុង Telegram ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរហ័ស

បច្ចុប្បន្ន ​អ្នក​និយម​លេង បណ្តាញ​​សង្គមហ្វេស​ប៊ុក ​ចូលចិត្ត​បង្ហោះ​រូប​ ក្នុង​story ច្រើន​ជាង ​លើ​គរណីផ្ទាល់​របស់​ពួកគេ។ ព្រោះ​យល់​ថា​story មាន​ភាព​ឯកជន​ជាង​ ដឹង​ពី​ចំនួន​ពិតប្រាកដ ​នៃ​អ្នកចូលមើល​ ដែល​ជា​​ធម្មតា មនុស្ស​ភាគច្រើន​​​ តែង​បង្ហោះ​រឿងរ៉ាវឬ បញ្ហា​​ផ្ទាល់​ខ្លួន​លើ​story ច្រើនជាង​ព្រោះយល់​ថា វា​នឹង​បាត់​ទៅ​វិញ ​ក្នុង​រយៈពេល​ដ៏ខ្លី  ​  ទុកជាការ​បន្ទូរ​អារម្មណ៍​និង​ជាការ​សប្បាយ​ផងដែរ​។

រូប​តំណាង​

​ជានិច្ចជា​កាល​សម្រាប់ ​អ្នក​លេង​បណ្តាញ​សង្គម​ទូទៅ នៅរាល់​ពេល​ដែល ​បង្ហោះ​រូប​ម្តង​ៗ មិន​ថាលើ​story ឬ​លើគរណីនោះទេ​តែង ចង់បាន​ចំនួន​ឡាច ​និង​ការ​ចុច​ចូល​មើល​ច្រើន​ តែ​អ្វី​ដែល​ជា​ចម្ងល់​​នោះគឺ​ថា ​រូប​ដូច​គ្នា​បង្ហោះ​នៅលើ​គរណី​មាន​អត្រា អ្នក​បានឃើញ​ច្រើន​ជាង​ តែ​បែរ​ជា​មាន ចំនួន​អ្នក​ចុចឡាច​ តិច​ជាង​អ្នក​ចូល​view ក្នុង​story ​ទៅ​វិញ​។

រូប​តំណាង​

នេះសបញ្ជាក់​ឲ្យឃើញ​ថា ​រាល់​ថ្ងៃនេះ​មាន​អ្នក​ដែល​ចង់​ដឹង​រឿង​យើង ច្រើន​ខ្លាំងណាស់។ ជា​ធម្មតា​ក្នុង​story យើង​មិន​អាច​មើល​ឃើញ ​នៅ​រូប​ ឬ​ការ​សរសេរ នោះច្បាស់​ទេ ​ប្រសិន​បើ​មិន​ចុច​ចូលមើល​។ រហូត​ដល់​​មាន​អ្នក​ខ្លះ ​សុខ​ចិត្តបង្កើត​នៅ​ករណីក្លែង​ក្លាយ ​ដើម្បី​តាម​ដាន​រឿង​រ៉ាវ​របស់អ្នក​ដទៃ​ថែម​ទៀត ព្រោះ​មិនហ៊ាន​ប្រើប្រាស់ ករណី​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួនទេ ខ្លាច​គេ​ដឹង​។

រូប​តំណាង​

ជារួមនេះជា​ ការ​ស្តែង​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថា​​​ក្នុង​សង្គម​យើង​គឺបែបនេះ ​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​អ្នក​ដែល ​ចង់​ដឹង​រឿង​អ្នក​ដទៃ តែ​មិន​ចង់​ឲ្យយើង ​បាន​ល្អនោះទេ​។ គេ​ឃើញ​យើងបង្ហោះ​ពីភាព​ជោគជ័យ​ សុភមង្គល មិនប្រាកដ​ថា​ក្នុង​ចិត្ត​គេ​សប្បាយត្រេក​អរ​​​ ជាមួយ​យើងនោះទេ។ ពេល​ខ្លះ​គេ​មិន​ចង់​ចុចឡាច ​ព្រោះ​គេ​មិន​ចង់​ឃើញ​ពី​ភាពមានបាន​ ​ល្អ​ប្រសើរ និង​ភាព​ជោគជ័យ​ របស់​យើង​ក៏ថាបាន​៕

ប្រភព៖ Khmerload

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត

វិធី​ថែរក្សា​ស្បែក​ទាំង​៤​យ៉ាង ស្រីៗកុំមើលរំលង

វិធី​ថែរក្សា​ស្បែក​ទាំង​៤​យ៉ាង ស្រីៗកុំមើលរំលង

បើចង់រកក្តីសុខដាក់ខ្លួន រឿង៤យ៉ាង គួរតែកាត់ផ្តាច់វាចោល!

បើចង់រកក្តីសុខដាក់ខ្លួន រឿង៤យ៉ាង គួរតែកាត់ផ្តាច់វាចោល!

លោកតាម្នាក់លើកស្លាកតម្លៃលក់ឪឡឹក ១ផ្លែ=៣ដុល្លារ និង ៣ផ្លែ=១០ដុល្លារ

លោកតាម្នាក់លើកស្លាកតម្លៃលក់ឪឡឹក ១ផ្លែ=៣ដុល្លារ និង ៣ផ្លែ=១០ដុល្លារ

ច្រើនទៀត